Publicaţii

Publicații științifice apărute în anul 2020

Articole publicate ISI:

 1. Francovschi, I., Grădinaru, E., Roban, R.D., Ducea, M.N., Ciobotaru, V., Shumlyanskyy, L. (2020) Rare earth element (REE) enrichment of the late Ediacaran Kalyus Beds (East European Platform) through diagenetic uptake. Geochemistry (Chemie der Erde) 80 (2), 125612. doi.org/10.1016/j.chemer.2020.125612.
 1. Roban, R.D., Ducea, M.N., Mațenco, L., Panaiotu, G.C., Profeta, L., Krezsek, C., Melinte-Dobrinescu, M.C., Anastasiu, N., Dimofte, D., Apostrosoaei, V., Francovschi, I. (2020) Lower Cretaceous provenance and sedimentary deposition in the Eastern Carpathians: Inferences for the evolution of the subducted oceanic domain and its European passive continental margin. Tectonics 39 (7), doi.org/10.1029/2019TC005780
 2. Burtiev R. Z., Alcaz V. G., Troian S. V., Kardanets V. Yu., Factor analysis in seismology, International Journal of Advanced Research. (IF: 7,08). ISSN: 2320-5407;

Articole în reviste științifice internaționale:

 1. Буртиев Р. З., Методология оценки сейсмической опасности, Lambert Academic Publishing, Secunda Ediție, 321;

Articole în reviste științifice naționale:

 1. Alcaz V., Nicoara I., Isicico E., Troian S. Problemele existente și măsurile necesare în vederea reducerii riscului seismic pe teritoriul Republicii Moldova. ACADEMOS, Nr.1, 2020, pp.44- 50.
 2. МОРАРУ К.Е. Тектонические особенности и макросейсмическое поле юго-западной части Русской платформы. В: Российский сейсмологический журнал, 2020, Т.2, № 2, с. 48-57.DOI: https://doi.org/10.35540/2686-7907.2020.2.04
 3. О. Болотин, О. Петухов* Повышение эффективности кислотной активации бентонитовых глин Ларгуцкого месторождения Молдовы.
 4. Буртиев Р., Карданец В.Ю. Модель главных компонент в макросейсмике, Геофизический журнал No 5, Т. 42, 2020.
 5. Буртиев Р.З., Карданец В.Ю. Модель главных компонент в сейсмичности зоны Вранча, Геофизический журнал No 1, Т. 42, 2020.
 6. Карданец В.Ю. Определение параметров исторических землетрясений по макросейсмическим данным. // Российский сейсмологический журнал, 2020. Т. 2, № 1. С. 62–75. Doi: https://doi.org/10.35540/2686-7907.2020.1.06.
 7. Степаненко Н.Я., Карданец В.Ю., Симонова Н.А. Ощутимые в Молдове землетрясения 2014 г.: 29 марта с КP=12.5, Mw=4.7, 10 сентября с КP=12.4, Mw=4.5 и 22 ноября с КP=14.3, Mw=5.8. Землетрясения Северной Евразии, 2014 год. – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2020.
 8. Степаненко Н.Я., Карданец В.Ю. Карпатские землетрясения за период с 1912 по 1934 годы. Buletinul Instituiului de Geologie şi Seismologie. №1, 2020.

Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice:

 1. Burtiev Rașid dr. hab., Analiza factorială în seismologie, comunicarea la simpozionul științific “Grigore Cobălcescu” Iași, 31 octombrie 2020.

 

Publicații științifice apărute în anul 2019

Articol din revista peste hotare (scopus):

1.         LYUBAS A.A., OBADA T.F., ORTIZ J.E., TORRES T., KRIAUCIUNAS V.V., NICOARA I.N., GOFAROV M.Yu. Subfossil freshwater bivalve mollusk shells present data on stratigraphy of Dniester and Prut riverine deposits.. Arctic Environmental Research 19(2):, 65-74 DOI 10.3897/ISSN2541-8416.  2019.19.2.65.

Articole în revistă cu factor de impact:

2.         de LEEUW Arjan, VINCENT Stephen J., MATOSHKO Anton, MATOSHKO Andrei, STOICA Marius, NICOARA Igor. Late Miocene sediment delivery from the axial sediment system of the East Carpathian Foreland Basin to the Black Sea. Journal of American Sciety of Geology. Volume 47 ISSN 0091-7613 (IF: 3.79)

3.         LYUBAS A.A., OBADA T.F., GOFAROV M.Yu., KRIAUCIUNAS V.V., VIKHREV I.V., NICOARA I.N., BOLOTOV I.N. A taxonomic revision of fossil freshwater pearl mussels (Bivalvia: Unionoida: Margaritiferidae) from Pliocene and Pleistocene deposits of Southeastern Europe. Ecologica Montenegrina 21: p. 1-16 (2019) ISSN: 2337-0173, 2336-9744 (IF: 0.79).

Articole publicate în alte reviste editate în străinătate în 2019:

1.         СТЕПАНЕНКО Н.Я., КАРДАНЕЦ В.Ю. Сильные землетрясения ХХI века в области Вранча и их аналоги в каталоге исторических землетрясений. Ученые записки Крымского национального университета имени В.И. Вернадского. Сер. География, геология. Т. 4(70) №4. Симферополь 2018. С. 174-196.

2.         ВЕРБИЦКИЙ С.Т., ПРОНИШИН Р.С., ВЕРБИЦКИЙ Ю.Т., ЧУБА М.В., КЕЛЕМАН И.Н., СТЕЦЬКИВ А.Т.,СТЕПАНЕНКО Н.Я., ИЛИЕШ И.И., АЛЕКСЕЕВ И.В., СИМОНОВА Н.А. КАРПАТЫ // Землетрясения Северной Евразии. – Вып. 22 (2013 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2019. – C. 32–43. doi: 10.35540/1818-6254.2019.22.02.

3.         СТЕПАНЕНКО Н.Я., СИМОНОВА Н.А., КАРДАНЕЦ В.Ю. Ощутимые в Молдове в 2013 г. землетрясения: 11 августа с КР=11.8, 6 октября с КР=14.1, 15 октября с КР=12.3 (Румыния–Молдова) // Землетрясения Северной Евразии. – Вып. 22 (2013 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2019. – C. 435–444. doi: 10.35540/1818-6254.2019.22.38.

4.         ИЛИЕШ И.И. Аналоговая и цифровые сейсмические станции сети Молдовы (отв. сост). // Землетрясения Северной Евразии. – Вып. 22 (2013 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2019. – Приложение на CD_ROM.

5.         ЧУБА М.В (отв. сост), КЕЛЕМАН И.Н ГАРАНДЖА И.А. ПРОНИШИН Р.С., ВЕРБИЦКИЙ Ю.Т ПРОКОПИШИН В.И. СТЕЦЬКИВ А.Т., НИЩИМЕНКО И.М, ДОБРОТВИР Х.В.,ВЕРБИЦКАЯ О.Я., ДАВЫДЯК О.Д.,ГЕРАСИМЕНЮК Г.А., СТАСЮК.М.И., СИМОНОВА Н.А БУРЛУЦКАЯ А.М., ЕВДОКИМОВА О.В. (сост). Каталог землетрясений Карпат за 2013 г. // Землетрясения Северной Евразии. – Вып. 22 (2013 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2019. – Приложение на CD_ROM.

6.         АЛЕКСЕЕВ И.В., СИМОНОВА Н.А. (отв. сост). Дополнение к каталогу карпатских землетрясений за 2013 г. // Землетрясения Северной Евразии. – Вып. 22 (2013 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2019. – Приложение на CD_ROM.

7.         . СТЕПАНЕНКО Н.Я., СИМОНОВА Н.А., КАРДАНЕЦ В.Ю. Макросейсмические проявления  землетрясения 6 октября 2013 г. (Mw=5,4)Землетрясения Северной Евразии. – Вып. 22 (2013 г.). – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2019. – Приложение на CD_ROM.

8.         СТЕПАНЕНКО Н.Я., КАРДАНЕЦ В.Ю. (отв. сост.). Каталог механизмов очагов землетрясений Карпат за 2013 г. // Землетрясения Северной Евразии, 2013 год. – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2019. – Приложение на CD_ROM.

9.         СТЕПАНЕНКО Н.Я, СИМОНОВА Н.А. КАРДАНЕЦ В.Ю, ЛУКАШ Н.А., ПОЙГИНА С.Г., БАХТИАРОВА Г.М. (сост.) Сведения о пунктах, для которых имеется информация о макросейсмических проявлениях ощутимых землетрясений Карпат за 2013 г. // Землетрясения Северной Евразии, 2013 год. – Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2018. – Приложение на CD_ROM.

Articole din reviste naţionale:

1.         CIOBOTARU V. Generalizări privind geologia Republicii Moldova. Buletinului Ştiinţific al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Volum 28(41) 2019 ISSN 1857-0054

2.         CIOBOTARU V. Generalizări privind geologia soclului cristalin din regiunea centrală a bazinului râului Nistru Buletinul institutului de Geologie și Seismologie al AȘM. Nr 1 2018. (in press) ISSN 1857-0046

3.         MAFTULEAC A., SPĂTARU P., BOLOTIN O. Spectroscopia infraroșie și analiza Roentgen în studierea cernoziomului din Repulica Moldova Buletinul institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. Nr 2 2017. p.82-87. ISSN 1857-0046

4.         БОЛОТИН О., СЮТКИН С., Особенности минерального состава глауконитосодержащих песков верхнемеловых отложений Молдовы. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. Nr 2 2017. 75-81 ISSN 1857-0046

5.         БОЛОТИН О., СЮТКИН С. САМОХВАЛОВ Н. Адсорбционно-текстурные характеристики глауконитов Молдовы. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. Nr 1 2018. ISSN 1857-0046.

6.         БОЛОТИН О., СЮТКИН С. ПАРАМОНОВ А. Исследование возможности использования природных и механоктивированных минеральных сорбентов на основе молдавских кремней при очистке воды. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. Nr 1 2018. ISSN 1857-0046.

7.         ЖАЛАЛИТЕ Г. ЖЕЛЯПОВ В. НИКОАРА И. Подземные воды Южного Припрутья. Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al AȘM ISSN 1857-0046.

8.         ЖАЛАЛИТЕ Г. ЖЕЛЯПОВ В. НИКОАРА И. Использование подземных вод в районе Кагул. Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al AȘM ISSN 1857-0046.

9.         ЖАЛАЛИТЕ Г., ЖЕЛЯПОВ В., НИКОAРА И. Возможность использования подземных вод для орошения в Республике Молдова. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. Nr 2 2017. 5-17 ISSN 1857-0046.

10.       СТЕПАНЕНКО Н.Я., КАРДАНЕЦ В.Ю. Карпатское землетрясение 27 декабря 2016 года. Buletinul Instituiului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. N2, 2017. P. 18-26.

11.       ПОКАТИЛОВ В.П. Проблемы связанные с создание региональной стратиграфической схемы и легенды для неогеновых отложений Днестровско-Прутского междуречья. Buletinul institutului de Geologie și Seismologie al AȘM. Nr 1 2018. ISSN 1857-0046.

12.       СТЕПАНЕНКО Н.Я., КАРДАНЕЦ В.Ю. Макросейсмическое поле сильнейшего в ХХI веке землетрясения области Вранча 27 октября 2004 года Buletinul Instituiului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. N2, 2017. P. 27-33.

Rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale) în a.2019:

1.         DEREVENCO N. Fluxul apelor subteranea bazinului raului Raut. În: Conferința națională cu participare internațional “Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a treia). Bălți, 21-22 iunie, 2019, p.308.

2.         G. MARMUREANU, I.S. BORCIA, A. MĂRMUREANU, C.O. CIOFLAN, I. ILIEȘ, G.M. CRAIU, I. STOIAN. The paradox of larger peac ground accelarations in extra-carpathian area than in epicenter. Abstracts of the XIV International Seismological Workshop Moldova, september 9-13, 2019. Modern methods of processing and interpretation of seismological data. p.63.

3.         NICOARA I., ILIEŞ I., HUŞTIUC A. 70 years of seismic service in Republic of Moldova, current state and development prospects. Abstracts of the XIV International Seismological Workshop Moldova, September 9-13, 2019. Modern Methods of Processing and Interpretation of Seismological Data.

4.         ILIEȘ I., ISICICO E., ȘANDROVSCHII V. Studiul parametrilor dinamici a clădirii bibliotecii Universității de Stat din Moldova. Materialele Conferinţei Tehnico-Științifice “Inginerie civilă şi educaţie”. Ediţia a III-a. 19 decembrie, 2019.

5.         VĂTĂMANU L. Particularitățile ecologice ale apelor subterane cretacice (în zona de nord a Republicii Moldova). În: Conferința națională cu participare internațional “Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a treia). Bălți, 21-22 iunie, 2019, p.321.

6.         VATAMANU L. Analiza geostatistica a interpolatorilor cartografici (in baza datelor fluxului apelor subterane). In: Materialele conferentei stiintifice cu participare internationala „ Biodiversitatea in contextul schimbarilor climatice”, editia a III-a, Chisinau, 2019, p. 394-399.

7.         DEREVENCO N. Particularitatile interdependentei precipitatiilor atmosferice, fluxului apelor subterane si de suprafata (bazinul r. Raut, Republica Moldova). In: Materialele conferentei stiintifice cu participare internationala „ Biodiversitatea in contextul schimbarilor climatice”, editia a III-a, Chisinau, 2019, p. 288-293.

8.         АРНАУТ Н. Поверхностные воды северной части Молдовы. În: Conferința națională cu participare internațional “Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a treia). Bălți, 21-22 iunie, 2019, p.305.

9.         БУРТИЕВ Р.З., КАРДАНЕЦ В.Ю. Факторный анализ в сейсмологии. // Материалы XIV Международной сейсмологической школы «Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных» (Тезисы). Кишинёв, 9-13 сентября 2019. Обнинск, 2019. С. 23.

10.       КАРДАНЕЦ В.Ю. Определение параметров исторических землетрясений по макросейсмическим данным. // Материалы XIV Международной сейсмологической школы «Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных» (Тезисы). Кишинёв, 9-13 сентября 2019. Обнинск, 2019. С. 51.

11.       МАТВЕЕВА Е. Мониторинг подземных вод северной части Республики Молдова. În: Conferința națională cu participare internațional “Șțiinta în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a treia). Bălți, 21-22 iunie, 2019, p. 313.

12.       МОРАРУ К. Подземные воды севера Молдавии: изученность и практическое использование. În: Conferința națională cu participare internațional “Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a treia). Bălți, 21-22 iunie, 2019, p.317.

13.       МОРАРУ К.Е. Тектонические особенности твердой части литосферы и их влияние на макро-сейсмическое поле юго-западной части Русской платформы. В: Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных. Материалы XIY междунородной сейсмологической школы. Обнинск, 2019, с.65.

14.       АРНАУТ Н.А. Вероятностное сейсмическое воздействие на гидротехнические сооружения Республики Молдова. В: Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных. Материалы XIY междунородной сейсмологической школы. Обнинск, 2019, с.11.

15.       АРНАУТ Н., МОРАРУ К., ВАТАМАНУ Л., МАТВЕЕВА Е. Особенности формирования и регулирования атмосферных осадков в крупных городах (на примере существующего планирования г. Кишинева, Молдавия). Conferința tehnico-științifică, ediția a III-a, IP Centru de Excelență în Construcții, Chișinău, 2019.

16.       МОРАРУ К.Е, АРНАУТ Н.А. Особенности формирования гидрологического режима под влиянием атмосферных осадков. In: Materialele conferentei stiintifice cu participare internationala „ Biodiversitatea in contextul schimbarilor climatice”, editia a III-a, Chisinau, 2019, p. 382-387.

17.       МОРАРУ К., АРНАУТ Н., ДЕРЕВЕНКО Н., ГРОЗА (ТИМОШЕНКОВА) А. Гидрогеологические условия для общественных и инженерных сооружений в пределах городских территории (на примере г. Кишинева, Молдавия). Conferința tehnico-științifică, ediția a III-a, IP Centru de Excelență în Construcții, Chișinău, 2019.

18.       МОРАРУ К.Е, ЯЦКО Л. Моделирование и прогноз уровней грунтовых вод под влиянием атмосферных осадков. In: Materialele conferentei stiintifice cu participare internationala „ Biodiversitatea in contextul schimbarilor climatice”, editia a III-a, Chisinau, 2019, p. 376-381.

 

Publicații științifice apărute în anul 2018

Publicații științifice apărute în anul 2017

Publicații științifice apărute în anul 2016

Publicații științifice apărute în anul 2015 

Publicații științifice apărute în anul 2014

Publicaţii ştiinţifice apărute în anul 2013

Publicaţii ştiinţifice apărute în anul 2012

Publicaţii ştiinţifice apărute în anul 2011

Publicaţii ştiinţifice apărute în anul 2010

Publicaţii ştiinţifice apărute în anul 2009

Publicații științifice din anii 2003-2008

 1. VOLONTIR N., ILIES I., Capitolul II, Hazardurile geologice si geomorfologice, p.20-61, Vol.3: HAZARDURILE NATURALE din colectia in 4 vol.MEDIUL GEOGRAFIC AL REPUBLICII MOLDOVA, Intreprinderea Editorial-Poligrafica Stiinta, 2008.
 2. ALCAZ V. Potential Impact of Earthquakes on Built and Physical Environment: Republic of Moldova Case Study. Proceedings of the International Disaster Reduction Conference, Davos, Switzerland, August, 2008, p. 29-31.
 3. ALCAZ V., ZAICENCO A., ISICIKO E. Instrumental and Macroseismic Database for Regional Seismic Hazard and Risk Studies. Proceedings of the 31 st General Assembly of European Seismological Commission, Hersonissos, Crete, Greece, September 2008, p. 17-20.
 4. GINSARI V. Estimation of the Recurrence and Probability of Vrancea Intermediate Depth Earthquakes. Harmonization of Seismic Hazard in Vrancea Zone. NATO Science for Peace and Security Series - C: Enviromental Security, Springer, 2008, 85-99.
 5. PANZA, G.F., KOUTEVA, M., VACCARI, F., PERESAN A., CIOFLAN, C.O., ROMANELLI, F., PASKALEVA, I., RADULIAN, M., GRIBOVSZK,I K., HERAK, M., ZAICHENCO, A., MARMUREANU, G., VARGA, P. , ZIVCIC, M. Recent Achievements of the Neo-Deterministic Seismic Hazard Assessment in the CEI Region, Proc. of the 2008 seismic Engineering Conference, Reggio Calabria, Italy 8-11.07.2008, Editors: A. Santini and N, Moraci, American Institute of Physics, Melville, New York, AIP Conf. Proc., Vol. 1020, p. 402-413.
 6. РОМАНОВ Л.Ф., ГРЕБЕНЩИКОВА Н.В. Динамика изменений комплексов пектиноидов в юрских морях в пределах Западного Причерноморья - Памира / Биостратиграфiчнi основи побудови стратиграфiчних схем фанерозою Украiни. Киiв, 2008, с. 74-77.
 7. АЛКАЗ В. Г. Актуальные проблемы оценки сейсмической опасности территории Республики Молдова. Сейсмичность Северной Евразии, ГС РАН, Обнинск, 2008, с. 15-18.
 8. АЛКАЗ В. Г., ИЛИЕШ И.И. Мониторинг вариации динамических параметров зданий и сооружений г. Кишинева. Будівельні конструкції. Випуск 69, Київ, НДІБК, 2008. стр. 646-652.
 9. V. ALKAZ, A. ZAICENCO, E. ISICIKO. Microzonation of Chisinau: a Tool for Reducing Seismic Risk. Harmonization of Seismic Hazard in Vrancea Zone. NATO Science for Peace and Security Series, C: Environmental Security, Springer, 2008, p.117-132.
 10. АРНАУТ, Н.А. Регулирование русла р.Прут с целью улучшения судоходных условий. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2008, 1, p. 84- 91.
 11. BOGDEVICH O., CADOCINICOV O. (2008) Assessment of Pesticide Pollution in Frame of Old Pesticide Storage and Surrounding Territory (Balceana case study). Obsolete Pesticides in Central and Eastern European, Caucasus and Central Asia Region: Start of clean up : 9th International HCH and Pesticides Forum for CEECCA Countries: 20-22 Sept. 2007 Chisinau, pp. 279-284.
 12. БОЛОТИН О., СКОВИТИН А., СМИРНОВ А. Об особенностях муллитовой фазы в золошлаковых отходах. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, no. 1, 2008, p. 92-94.
 13. БОТНАРУ В.Б., МОРАРУ О. О геохимии донных отложений карстовой системы "Ем.Раковица". Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Acdemiei de Stiinte a Moldovei, 2008, 1, p. 52-65.
 14. BURTIEV R. Статистическая связь между сейсмическими зонами Балкан. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, Chisinau, nr. 1, 2008, p. 31-34.
 15. ЧУБА М.В., СТЕПАНЕНКО Н.Я., СИМОНОВА Н.Я. и др. Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2006 год. Сейсмологический Бюллетень Украины за 2006 год. Севастополь, НАН Украиы, 2008, с.138-276.
 16. DRUMEA A., Alcaz V. E posibil oare astazi predictia unui cutremur de pamant puternic? Chishinau, Academos, N 1-2 (9), 2008, 3 p.
 17. ДРУМЯ А.В. , СТЕПАНЕНКО Н.Я., ИЛИЕШ И.И., АЛЕКСЕЕВ И.В., СИМОНОВА Н.А. Сейсмический режим области Вранча за период 1991-2001гг. Сейсмичность Северной Евразии, ГС РАН, Обнинск, 2008, с. 73-77.
 18. ГИНСАРЬ В.Н. Статистическая оценка максимальной возможной магнитуды подкоровых землетрясений зоны Вранча. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2008, N2.
 19. ХАРЧУК О.А., КИРИЛЛОВ А.Ф., БОЛОТИН О.А. и др. Слабое засоление как фактор усиления тепловогостресса // Известия Академии Наук Молдовы. Наука о жизни. no.1 (304), p. 67-75.
 20. ILIES I ., Ionescu C. Monitorizarea seismica a teritoriului Republicii Moldova: starea actuala si de perspectiva, Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2008, Nr. 1, p.24 - 30.
 21. ИЛИЕШ И.И. Сейсмическая сеть Республики Молдова: состояние и перспективы. Сейсмичность Северной Евразии. Материалы Mеждународной конференции Обнинск,: ГС РАН, 2008, стр.87-92.
 22. G. KOLEVA, I. SANDU, S. AKKAR. An Estimation of the Maximum Interstory Drift Ratio for Shear-wal Type Structure. NATO Science for Peace and Security Series, C: Environmental Security, Springer, 2008, p.225-240.
 23. МЕЛЬНИЧУК О.Н, АРНАУТ, Н.А, КАЛМЫК, Л.И. Подземный сток как показатель экологического состояния водных ресурсов малых рек Молдовы. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Acdemiei de Stiinte a Moldovei, 2008, 1, p. 75-83.
 24. R. MOHNIUC, A. ZAICENCO, C. KUENDING, T. KURMANN. MEMS-based Data Logger for Seismic Arrays and Structural Health Monitoring. NATO Science for Peace and Security Series, C: Environmental Security, Springer, 2008, p.309-318.
 25. МОРАРУ, К.Е. Условия формирования химического состава подземных вод Молдовы. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Acdemiei de Stiinte a Moldovei, 2008, 1, p. 66-75.
 26. МЫРЛЯН Н., БОГДЕВИЧ О. (2008) Сравнительный анализ агротехногенеза меди в умеренном и субтропическом влажном климате. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al ASM. Nr 1 pp. 5-13.
 27. ПРОНИШИН Р. С., СТЕПАНЕНКО Н.Я., ИЛИЕШ И.И., АЛЕКСЕЕВ И.В., СИМОНОВА Н.А. Карпаты. Сейсичность Северной Евразии, ГС РАН, Обнинск, 2008, с. 63-72.
 28. ROMANOV L., CIUBOTARU V. Ivan Suhov, fondatorul studierii geologiei in Republica Moldova. Sesiunii anuale de comunicari stiintifice / Reafirmarea valorilor de patrimoniu periclitate in perioada de tranzitie Noi abordari stiintific. 23-24 octombrie 2008. Chisinau.
 29. РУДЕНСКАЯ И.М., СИМОНОВА Н.А., СТЕПАНЕНКО Н.Я, Карпаты (Каталоги землетрясений). Землетрясения Северной Евразии в 2002. Обнинск: ГС РАН, 2008, Раздел VII , На СД.
 30. I. SANDU, A. ZAICENCO. Focal Mechanism Solutions for Vrancea Seismic Area. Harmonization of Seismic Hazard in Vrancea Zone. NATO Science for Peace and Security Series, C: Environmental Security, Springer, 2008, p.17-46.
 31. SCORBANOVA E., TARAN N., COMANICI V., BOGDEVICI O. (2008) Determinarea naturalitatii vinurilor de struguri din soiuri aromate. Viticultura si Vinificatie in Moldova. Nr 3. p. 23- 24, Nr 4 p. 19.
 32. СТЕПАНЕНКО Н.Я., ПРОНИШИН Р.С., МИХАЙЛОВА Р.С. К вопросу об уточнении параметров землетрясений Карпат в каталоге 2002. Землетрясения Северной Евразии в 2002 году. Обнинск, ГС РАН, 2008, Раздел VIII, СД, 3 стр.
 33. A.ZAICENCO, V.ALCAZ. Analysis of SSI from Instrumented Building Response. The Structural Design of Tall and Special Buildings. V. 17, Issue 2, p. 387-399.
 34. A. ZAICENCO, V. ALKAZ. Numerical Solution of an Elastic Wave Equation Using the Spectral Methods. Harmonization of Seismic Hazard in Vrancea Zone. NATO Science for Peace and Security Series, C: Environmental Security, Springer, 2008, p.319-327.
 35. A. ZAICENCO, N.P. GAVIN, B.W. DISKINSON. A Parametric Model for the August 30, 1986 Vrancea Earthquake. Harmonization of Seismic Hazard in Vrancea Zone. NATO Science for Peace and Security Series, C: Environmental Security, Springer, 2008, p.63-84.
 36. БЕЗЗУБОВ И.Н., БОЛОТИН О.А., ХАРЧУК О.А. Содержание некоторых химических элементов в бентонитах разных экологических зон. Материалы Международной конференции "Проблемы биоэкологии и пути их решения" (Россия, Саранск, 15-18 мая 2008 года), Саранск, МордГУ.
 37. DOWLING, C., NEUMANN, K., MORARU, C. and HANNIGAN, R., 2008. Data compilation of water chemistry and groundwater level for the Mississippi Embayment in AR, TN, MS and LA. In, Abstract South-Central Section - 42nd Annual Meeting (30 March - 1 April, 2008), The Geological Society of America.
 38. NEUMANN, K., DOWLING, C., MORARU, C. and HANNIGAN, R., 2008. Long term monitoring of water levels and chemistry in groundwater of the Arkansas area , Mississippi Embayment, USA: preliminary results. In, Abstract South-Central Section - 42nd Annual Meeting (30 March - 1 April, 2008), The Geological Society of America.
 39. NEUMANN, K., DOWLING, C., MORARU, C. and HANNIGAN, R., 2008. Long Term Water Level and Chemistry Evolution in Groundwater of the Mississippi Embayment, Arkansas, USA: Preliminary Results. In, Abstract 2008 AGU Fall Meeting, San - Francisco, USA.
 40. SENIKOVSKAYA I., BOGDEVICH O., MARINESCU K. (2008) Microbiological Characteristic of Pesticide Polluted Soils. Obsolete Pesticides in Central and Eastern European, Caucasus and Central Asia Region: Start of clean up: 9th International HCH and Pesticides Forum for CEECCA Countries: 20-22 Sept. 2007 Chisinau, pp. 217-220.
 41. V.ALCAZ. Oсновы прогноза сейсмической опасности и сейсмического риска территории RM. Chisinau,"Elena", 2007.
 42. C. MORARU. Carstul in gipsurile din nord - vestul Moldovei. Chisinau, "Elena", 2007.
 43. A.OVERCENCO, O.BOGDEVICI, G.GILCA. Fintinile si izvoarele Moldovei. Chisinau, "Stiinta" 2007.
 44. L. ROMANOV, A. SADICHIN. Paleoclimatologia (manual rentru studentii facultatilor de geografie). Tiraspol, USP, 2007.
 45. A. Zaicenco, V.Alcaz. Soil-Structure Interaction Effects on an Instrumented Building. Bulletin of Earthquake Engineering. V.5, No 4, Springer, 2007.
 46. A. Zaicenco, Performance and Reliability of Semi-active Equipment isolation. Journal of Sound and Vibration, v. 306, 2007, Elsevier, USA
 47. V. Alkaz, A. Zaicenco, E. Isicko and I. Sandu. Loss Estimation from Scenario Earthquakes in the Republic of Moldova. Proceedings of the International Symposium on Seismic Risk Reduction, , Editura "Orizonturi Universitare", Timisoara, Romania, 2007.
 48. A. Zaicenco, V. Alkaz I. Sandu. 2D FEM simulation of earthquake ground motion in sedimentary basin. Proceedings of the International Symposium on Seismic Risk Reduction, Editura "Orizonturi Universitare", Timisoara, Romania, 2007.
 49. A. I. Ilbas, S. Yilmaz, O. Bogdevich. Uptake and Distribution of Selenium, Nitrogen and Sulfur in Some Barley Varieties (Hordeum vulgare L) Subjected to Se Applications. Journal of Integrative Plant Biology, China, Pekin, 2007.
 50. Пронишин Р.С., Стасюк А.Ф., Симонова Н.А., Стераненко Н.Я. Карпаты. Землетрясения Северной Евразии, ГС РАН, 2006.
 51. Пронишин Р.С., Стасюк А.Ф., Симонова Н.А., Стераненко Н.Я. Карпаты. Землетрясения Северной Евразии, ГС РАН, 2007.
 52. Степаненко Н.Я., Симонова Н.А. и др. Карпаты. Раздел У1 (Каталоги землетрясений). Землетрясения Северной Евразии в 2001 году. Обнинск: ГС РАН, 2007.
 53. Степаненко Н.Я.,Симонова Н.А., Алексеев И.В. Макросейсмика и механизм землетрясений Карпат в 2005 году. Сейсмологический бюллетень Украины за 2005 год. Севастополь, НАНУ, 2007.
 54. Чуба М.В.,Степаненко Н.Я., Симонова Н.А. и др. Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2005 год. Сейсмологический бюллетень Украины за 2005 год. Севастополь, НАНУ, 2007.
 55. Aлказ В.Г.,Капустян Н.К.,Марченков А.Ю. К оценке проектируемого сейсмического воздействия на высотные здания в Москве. Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, N1, 2007.
 56. Алексеев И.В.,Симонова Н.А. Об определениях магнитуд землетрясений Карпатской зоны по наблюдениям на сейсмических станциях Молдовы. Bulletinul Institutului de geologie si seismologie al ASM, N1. Chisinau, 2007.
 57. Bolotin O., Moftuleac A. Cercetari continutului mineralogic si proprietatilor fizico-chimice al rocilor argiloase din zona centrala a Moldovei. Bulletinul Institutului de Geologie si Seismologie, 2007.
 58. Bolotin O.,Harchiuc O. Монтмориллонит как фактор потенциальной продуктивности черноземных агроценозов. Bulletinul Institutului de Geologie si Seismologie, 2007.
 59. Болотин О.,Мафтуляк А.,Романов Л.,Лупашку Ф. Исследования минералогического состава и возможности практического применения глинистых пород Центральной части Молдовы. Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al ASM, N1, 2007.
 60. Буртиев Р.З. О применении статистики экстремальных значений к оценке M max. Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al ASM, N2, 2007.
 61. Гинсарь В.Н. Анализ информативности ряда среднесрочных предвестников сильных землетрясений зоны Вранча. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2007, N2.
 62. Гребенщиков В.П.,Дубиновский В.Л.,Мангир Н.А.,Романов Л.Ф. Проблема земельных ресурсов Нижнего Приднестровья и их влияние на жизнедеятельность населения. Culegere de articole "Качество жизни и проблемы устойчивого развития", Тирасполь, 2007.
 63. Гребенщиков В.П.,Няга В.И.,Романов Л.Ф. Палеозойский вулканизм Днестровско-Прутского Междуречья и его отражение в рельефе. Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, N1, 2007.
 64. Гребенщикова Н.В.,Романов Л.Ф. Палеоэкология мелкомерных моллюсков Днестровско-Прутского Междуречья. Вопросы стратиграфии, палеонтологии и палеогеографии, Санкт-Петерб., 2007.
 65. A. Drumea. Perspectiune de petrol si gaze naturale in Moldova trebue reluate. Akademos, N 4, 2007.
 66. I.Ilies. Variatia parametrilor dinamici ai cladirilor din orasul Chisinau ca urmare a cutremurelor Vrancene (articol in reviste nationale recenzate). Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie a Academiei de Stiinse a Moldovei, Nr.1, 2007.
 67. Исичко Е.С. Методика расчета асселерограмм для конкретной строительной площадки. Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, N1, 2007.
 68. Izmailova D.,Bogdevici O. Оценка неопределенности при анализе водных вытяжек из почв на содержание кальция и магния. Transaction on Metrology and analytical methods research. 2007. CMMAC ASM.
 69. Moraru C. Apele subterane industriale ale R.Moldova (partea 1). AGIPI, Intelectus, N 1, 2007, Chisinau.
 70. Moraru C. Apele subterane industriale ale R.Moldova (partea 2). AGIPI, Intelectus, N 2, 2007, Chisinau.
 71. Moraru C. Гидрогеохимия межпластовых подземных вод Молдавского артезианского склона. Bul. Institutului de Seismologie si Geologie, ASM.N2, 2007, Chisinau.
 72. Решетилов А.И.,Дубиновский В.Л.,Романов Л.Ф.,Гребенщикова Н.В. Негативные геологические процессы на территории городов Бендеры и Тирасполь и их влияние на безопасность и комфортность проживания населения. Culegere de articole "Качество жизни и проблемы устойчивого развития", Тирасполь, 2007.
 73. Романов Л.Ф.,Капитальчук И.П.,Решетилов А.И. Проблема сейсмической безопасности Приднестровья. Вестник Приднестровского Университета Медико-биол.и хим.наук.№ 2 (28). Тирасполь,2007.
 74. Zaicenco A. Influence of local soil condition on spectral content of seismic ground motion. Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, N1, 2007.
 75. Alcaz V.G.,Drumea A.V., Numerical and experimental site effects study: Republic of Moldova. (Abstract for conference). Proceedings of International conference in Yalta (Ukraine), september, 2007.
 76. V.Alkaz, A.Zaicenco, E.Isicko. Earthquake loss modelling for seismic risk Management. Conferinta Internationala NATO "Risk Assessment as a Basis for Elaboration of Recommendations for Forecast and Prevention of Catastrophes", Chisinau, 2007.
 77. V.Alkaz, A.Zaicenco, E.Isicko. Site Effect Evaluation in Kishinev City, Republic of Moldova. Proceedings of the International Simposium "Thirty Years from the Romania Earthquake of March 4, 1977", Bucharest, Romania, 2007.
 78. O. Bogdevici. Toxic Organic Pollutants in Artificial Landscapes of Moldova (case studies). NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP "Application of Phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural and Wastewater Contamination" (June 4 - 6, 2007)
 79. O.Bogdevici, O.Cadocinicov. Risk assessment of Pesticide Pollution in Agriculture Regions of Moldova (Prezentatie Power Point 28 p). 9th INTERNATIONAL HCH AND PESTICIDES FORUM FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN, CAUCASUS AND CENTRAL ASIA COUNTRIES September 20-22, 2007 Chisinau, Moldova.
 80. Bogdevici O., Izmailova D., Cadocinicov O. Пример сличительных упражнений при исследовании загрязнения окружающей среды токсичными органическими соединениями. Bulletinul Conferintei internationala "Аналитический контроль качества безопасности веществ и материалов", 10-13 sept. 2007, Odesa, Ukraina.
 81. C.Moraru, R.Hannigan, C.Dowling. Distribution of Fe and Mn in shallow ground water, Mississippi Embayment, USA. NATO ARW, 2007. Culegere de articole.
 82. Романов Л.Ф. О возрасте кангазской свиты Днестровско-Прутского Муждуречья. Палеонтологiчнi дослiдження в Укранi i iсторiя, сугасний стан перспективи, Киiв, 2007.
 83. I.Sandu. A.Zaicenco. Focal Mechanism Solution for SE Carpatian Region. Proceedings of the International Simposium "Thirty Years from the Romania Earthquake of March 4, 1977", Bucharest, Romania, 2007.
 84. V.Alkaz, E.Isicko, A.Zaicenco. Numerical and Experimental Site Effects Study: Kishinev city, Republic of Moldova. Proceedings of the 3rd International Conference on Science and Technologz for Safe Develop-ment of Lifeline SistemsNatural Risks. Bucha-rest, Romania, 2007.
 85. V.Alkaz, A.Zaicenco, E.Isicko. Site Response Assessment via a Multidisciplinary Approach: Kishinev City, Repubilc of Moldova. Proceedings of the International Symposium on Strong Vrancea Earthquakes and Risk Mitigation, Bucharest, Romania, 2007.
 86. Vasile Alcaz, Ioan Sorin Borcia, Anatol Drumea, Horea Sandi, Dorel Zugravescu. Cooperarea stiintifica Romania-Republica Moldova in domeniul ttiintelor tehnice, pe teme de protectie antiseismica. Materialele conferintei "10 ani de la constituirea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania". Bucuresti. 2007.
 87. R.Burtiev, VI.Cherniy. Seismic Hazard Assessment for the Territory Influenced by Earthquakes from Romania and Bulgaria. Proceedings of the International Simposium "Thirty Years from the Romania Earthquake of March 4, 1977", Bucharest, Romania, 2007.
 88. Sandu, A.Zaicenco, The Focal Mechanism Solutions Catalogue for SE-Carpathian Region. Proceedings of the International Simposium "Thirty Years from the Romania Earthquake of March 4, 1977", Bucharest, Romania, 2007.
 89. A.Zaicenco, Performance and Reliability of Semi-active Equipment isolation. Journal of Sound and Vibration, v. 306, 2007, Elsevier, USA.
 90. V.Alcaz. Studiul influentei conditiilor locale de teren prin modelari numerice. Tezele Conferintei Fizicienilor din Moldova, Chisinau, 2007.
 91. O.Bogdevici, O.Cadocinicov. Results of Phytoremediation Experiment at Pesticide Polluted Site in Moldova. Tezele Conferintei Fizicienilor din Moldova, Chisinau, 2007.
 92. I.Senikovskaya, O.Bogdevich, C.Marinescu. Microbiological Characteristic of Pesticide Polluted Soils. Tot acolo p. 71.
 93. Cadoconicov O., Izmailova D. Pesticides stockpiles sites: assessment of pollution level after repacing. Tot acolo p. 79.
 94. O.Bogdevich, O.Cadocinicov. Design of Phytoremediation Experiment at Pesticide Polluted Site in Moldova. NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP. 2007.
 95. Гинсарь В.Н. Анализ информативности возможных сейсмологических предвестников землетрясений для зоны Вранча. (Тезисы). Conferinta Fizicienilor din Moldova (CFM-2007).
 96. Ilies I., Borodatii I. The Moldavian Seismic Network: Current State in 2007, (poster). ORFEUS-NERIES Observatory coordination workshop, Sinaia, Romania, May 7-11, 2007.
 97. Romanov L., Neaga V., Grebenscikov V. Morfostructura inelara Sud Ucraineana si reliefarea ei in cimpurile geofizice si a reliefului. Conferinta fizicienelor din Moldova CFM-2007. Chisinau.
 98. V.Alcaz, A.Zaicenco, (2002) Project of Seismic Risk Estimation and Disaster Mitigation of Kishinev City. "Geology", v.23, Kiev, pp.17-19.
 99. A.Drumea, V.Alcaz, A.Zaicenco, (2001). Behavior During Strong Vrancea Earthquakes of Vulnerable Buildings in Republic of Moldova. In: Lungu, T Saito (editors). Earthquake Hazard and Countermeasures for Existing Fragile Buildings. Bucharest, Romania, 2001, pp.267-270.
 100. A.Zaicenco & V.Alcaz, (2001). Seismic Test On a 16-Storez Cast in Place R/C Building, and Stochastic Simulation Results. The Structural Design of Tall Buildings, 10, pp.69-77.
 101. V.Alcaz, (1999). Influence of Local Soil Conditions on Earthquake Motion in the Territory of Moldova Republic. In: Vrancea Earthquakers: Tectonics, Hazard and Risk Mitigation. Ed.: F.Wenzel, D.Lungu, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/ Boston/ London, p.187-195.
 102. V.Alcaz, A.Zaicenco, (1999). Spatial Correlation Between Level of Water Table and Damage of Buildings After 1986 Vrancea Earthquake in Kishinev Using GIS. Proceedings of DACH-tagging Conference, Berlin, pp.145-150.
 103. A.Roman, V.Alcaz (1996). Peculiarities of Ground Seismic Reaction in Kishinev, Moldova. In: Earthquake Hazard and Risk. Ed.: F.Wenzel, D.Lungu, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/ Boston/ London, p.281-287.
 104. V.Alcaz et all. (1993). Methods of Seismic Actions Estimation. In: Seismological Engineering, 34, Nauka, Moscow, pp.5-93 (in Russian).
 105. A.Capcelea, V.Alcaz (1993) et all. Geological medium; State of the Art. Environmental Problems, Kishinev, "Stiinta", pp.43-56.
 106. Г.Х.Димитров, В.Б.Коваль, В.И.Няга. Геологические предпосылки обнаружения рудопроявлений золота и редких металлов в Среднем Приднестровье (на территории Украины и Молдовы). Минералогический журнал, т.20, № 4, 1997.
 107. Г.Х.Димитров, В.И.Няга и др. Прогнозирование поисков уранового оруденения на основе водногелиевых съемок в юго-западной части Украинского Щита. Геохимия и Геоэкология (сб.научных работ), 2003, вып. 612.
 108. А.Друмя, Н. Шебалин. Карпатское землетрясение 1986. Кишинев, 1990 г.
 109. Drumea A.V., Ginsar V.N., Poiata I.A., Stepanenco N.Ya., Shebalin N.V., Shumila V.I., "International Geological-Geophysical Atlas of the Atlantic Ocean". Part "Seismicity". Published in accordance with a decision of the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. Moscow, 1989-1990, pp. 95, 101-107, 152-153 (in English and Russian).
 110. A. Drumea "Moldova" - Encyclopedia of European Regional Geology. U.K. London, 1997.
 111. А.Врангулис, Р.Гарецкий, В.Няга. Тектоника Запада Восточно- Европейской платформы. Минск, 1990.
 112. А.Григялис, В.Мороз, Л.Романов. Геология Запада Восточно- Европейской платформы. Минск, 1981.
 113. V.Moroz, V.Neaga, P.Polonic, V.Rosca. The Predobrogean Depression in Romania and Moldova and its hydrocarbon prospects. Petroleum Geoscience, Vol. 3, 1997, p. 141-144.
 114. М.И. Жеру. Эволюция докембрия Молдавии. Кишинев, 1987.
 115. А.Григялис, В.Мороз, Л.Романов. Осадконакопление и палеография Запада Восточно-Европейской платформы. Минск, 1985.
 116. A.Roman, V.Shumila and al. European Macroseismic scale. Editor G.Gruntal Conseil de l,Europe, Cahiers du Centre Europeen de Geodynamique et de Seismologie. Vol. 15, 1998, Luxemburg.
 117. N.Mirlean Ground Water Quality and Rural Drinking Water Supplies in the Republic of Moldova. Hydrogeology Journal. Springer Verlag. 1999, p. 186-196.
 118. V. Alacaz, A. Zaienco, E. Isicko Preliminary Evaluation of Seismic Risk in Kishinev City Proceedings of the First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland
 119. Hannigan R.E., Bogdevich O., Izmailova D.N., Ogendi G. Selenium in the Different Environment Media of Moldova Environmental Geology. USA, 2006, december
 120. H.Sandi, F. Apticaev, V. Alcaz, I. Borcia, A. Drumea, O. Erteleva, A. Roman A NATO Project on deriving Improved (Instrumental) Criteria for Seismic Intensity Asssessment Proceedings of the First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland
 121. Sandu I. Composite fault plane solution for Republic of Moldova Proceedings of the First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland
 122. Sandu I. Relocation of Hypocenters and Composite Fault Plane Solutions for Earthquakes in Republic of Moldova Individual Studies by Participants at the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, 2006, vol. 41, ISSN 0074-6606, Tsucuba, Japan
 123. A. Zaicenco & V.Alkaz A wavelet-based analytical model accounting for near-field effects of Vrancea earthquakes Proceedings of the First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland
 124. Moraru C. Geochemistry of the shallow groundwater of the Moldova artesian slope - articol in revista nationala recenzata Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2006, N1
 125. Sandu I., Hurukawa N. Relocation of hypocenters and focal mechanism for earthquakes in Republic of Moldova Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2006, N1
 126. Богдевич О.П. Измайлова Д.Н. Болотин О.А. Использование модифицированных сорбентов для удаления трех и пятивалентных ионов мышьяка из водных растворов Buletin Institutului de Geologie si Seismologie, Nr 1, 2006, pp. 118-126
 127. Болотин О.А. Дубиновский В.Л.Романов Л.Ф., Сидельников В.К. Бентонитовые глины водораздельного пространства Чага-Скиноаса. Buletin Institutului de Geologie si Seismologie, Nr 2, in pres
 128. Гинсарь В.Н. Анализ пред- и постсейсмических стадий сейсмического процесса при сильных землетрясениях зоны Вранча. Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2006, N2 (in presa)
 129. Гинсарь В.Н. Пространственно-временные вариации суммарного сейсмического момента в зоне Вранча. Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2006, N2 (in presa)
 130. Гребенщиков В.П, Романов Л. Ф. Отражение позднекиммерийской блоковой структуры в рельефе Днестровско-Прумского междуречья. Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al ASM, N1. pag. 162-168
 131. Димитров Г.Х.,Няга В.И. Водногелиевая съемка на службе геолого-съемочных поисковых и инженерно-геологических изысканий Chisinau, Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al ASM, 2006, Nr.2
 132. Г. Х. Димитров, В.И.Няга Структурно-геологические предпосылки открытия урановых месторождений в юго-западной части Украинского щита – Украинско-Молдовское Среднее Приднестровье. Chisinau, Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al ASM, 2006, Nr.2
 133. Друмя А.В., Степаненко Н.Я. К вопросу о сейсмичности дельты реки Дунай Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2006, N1
 134. Измайлова Д., Богдевич О. Оценка неопределенности при анализе природных объектов методом атомной абсорбции Buletin Institutului de Geologie si Seismologie, Nr 1, 2006, pp. 127-135
 135. Исичко Е.С., Богдевич О.П., Гинсарь В.Н. Моделирование геометрических и упругих свойств среды на стадии сейсмического микрорайонирования г. Кишинева Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2006, N1
 136. Павлов П.П. Расчетный анализ влияния рельефа территории г. Кишинева на интенсивность сейсмических колебаний. Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2006, N1
 137. Роман А.А., Алексеев И.В., Сherniy V.I. Информационное содержание макросейсмического поля и его количественная характеристика Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2006, N1
 138. Романов Л. Ф., Няга В.И, и др. Тектоническая карта Днестровско-Прутского междуречья, м-ба 1:500000 Chisinau, editura „Cartdidact”, 2006
 139. Скляр А.М., Степаненко Н.Я., Симонова Н.А. и др. Макросейсмический эффект Карпатского землетрясения 27 октября 2004 г. на территории Украины и Республики Молдова Сейсмологический бюллетень Украины за 2004 год. Севастополь, НАНУ, 2006
 140. Степаненко Н.Я., Друмя А.В., Симонова Н.А. Сильнейшие землетрясения Карпатского региона в ХVIII-ХХ веке Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2006, N1
 141. Степаненко Н.Я., Симонова Н.А., Алексеев И.В. Макросейсмические данные землетрясений Карпатского региона в 2004 году. Сейсмологический бюллетень Украины за 2004 год. Севастополь, НАНУ, 2006
 142. Чуба М.В., Степаненко Н.Я., Симонова Н.А. и др. Каталог и подробные данные о землетрясениях Карпатского региона за 2004 год. Сейсмологический бюллетень Украины за 2004 год. Севастополь, НАНУ, 2006
 143. Arnaut N. Исследование современного руслового режима р. Прут -articol in revista nationala recenzata Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, 2006, N1
Наши партнеры