Ședințele CȘ

Ședința Consiliului Științific 2023

     

      nr.1 din 31.01.2023 orele 11.00

1. Aprobarea Planurilor de activitate în cadrul Proiectelor de cercetare ale IGS pentru anul 2023;

2. Recomandarea a doua persoane din partea institutului pentru decorarea cu Diploma de onoare a Ministerului Educației și Cercetării cu ocazia Zilei internaționale a Femeilor și Fetelor în Științe;

3. Diverse.

 

Şedinţă Consiliului Ştiinţific 2021

 

           nr. 6 din 03 decembrie 2021 orele 10.00

1. Audierea rapoartelor privind activitatea științifică a Institutului în anul 2021.

  • Studii ale structurii geologice a teritoriului Republicii Moldova pentru valorificarea rațională a substanțelor minerale utile și reducerii riscului  seismic. 20.80009.7007.13 Conducător Dr. Igor NICOARA.
  • Potențialul apelor subterane: argumentarea teoretică, estimarea, folosirea diversificată și Schimbări posibile (studiu de caz – Republica Moldova). 20.80009.7007.26 Conducător Dr. hab. Constantin MORARU.
  • Monitorizarea seismică a teritoriului Republicii Moldova. finanțare instituțională.
  • Proiecte internaționale.

Diverse.        

__________________________________________________________________________________________________________________________

Şedinţă Consiliului Ştiinţific 2016

 

           nr. 3 din 03 martie 2016

1. Înaintarea candidaturii de către Consiliul Științific, pentru participarea la concurs la postul vacant de director al Institutului.

2. Diverse.        

            nr. 2 din 16 februarie 2016

1. Cu privire la expunerea publică a opiniilor colaboratorilor Institutului.

2. Diverse.

            nr. 1 din 10 februarie 2016

1. Adunarea generală a cercetătorilor pentru alegerea componenței noi a Consiliului Științific.

         

Şedinţă Consiliului Ştiinţific 2013

nr. 5 din 18 decembrie 2013

1. Audierea rapoartelor anuale.

2. Diverse.

nr. 4 din 09 octombrie 2013

1. Atestarea doctoranzilor pentru anul de studii 2012-2013.

2. Diverse.

 

nr. 3 din 09 iulie 2013

1. Aprobarea conducătorului științific a tezei de doctorat Dlui Sergiu BORȘ, doctorand anului II.

2. Aprobarea conducătorului științific a tezei de doctorat Dlui Sergiu BORȘ, doctorand anului II.

3.  Recomandarea candidaturii Dlui Vladlen CARDANEȚ, pentru participarea la concurs de admitire la studii de doctorat.

4. Diverse

nr.2 din 14 februarie 2013

1. Informarea privind plabificarea cheltuielilor IGS pentru 2013

2. Prezentarea referatelor doctoranzilor.

3. Recpmandarea din partea IGS pentru formarea Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor a dlui V. Grebenşcicov.

4. Diverse.

nr.1 din 31 ianuarie 2013

1. Aprobarea temei şi a conducătorului ştiinţific a doctoranzilor.

2. Modificări în componenţa colegiului de redacţie a Buletinului Institutului de Geologie şi Seismologie.

3. Diverse. 

 

Şedinţă Consiliului Ştiinţific 2012

nr.4 din 19 decembrie 2012

1. Examinarea rapoartelor anuale pe proiecte de cercetare. 

nr.3 din 11 octombrie 2012

1. Atestarea doctorazilor IGS.

nr. 2 din 28 mai 2012

1. Recomandarea din partea IGS pentru formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate privind susţinerea tezelor de doctor a dlui I. Nicoara şi dnei N.Grebenşcicova.

nr. 1 din 06 februarie 2012

1. Modificarea şi precizarea temei de doctorat a domnişoarei C.Mogorici.

2. Aprobarea temelor şi a conducătorilor ştiinţifici a doctoranzilor anului I de studii. 

 

Şedinţă Consiliului Ştiinţific 2011

nr. 7 din 16 decembrie 2011

1. Audierea şi aprobarea rezultatelor ştiinţifice a IGS pentru anul 2011.

nr. 6 din 18 noiembrie 2011

1. Examinarea şi recomandarea monografiei dlui dr. C.Moraru "Zăcămintele hidrominerale ale Republicii Moldova" la premiul AŞM pentru lucrarea anului 2011.

nr.5 din 10 octombrie 2011

1. Atestarea doctoranzilor IGS pentru anul de studii 2011-2012. 

nr.4 din 22 septembrie 2011

1. Cu privire la recomandarea candidaţilor pentru participare la concursul pentru admitere la studii prin doctorat.

nr.3 din 05 septembrie 2011

1. Alegerea în posturile ştiinţifice vacante.

2. Examenare Proiectului de Lege al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

nr.2 din 22 martie 2011

1. Aprobarea conducătorilor ştiinţifici a tezelor de doctorat.

2. Înaintarea candidaturii dlui dr. Raşid BURTIEV pentru obţinerea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător.

3. Audierea trimestrială a doctoranzilor.

nr.1 din 24 ianuarie 2011

Aprobarea temelor de doctorat şi a conducătorilor ştiinţifici.

 

Şedinţă Consiliului Ştiinţific 2010

nr.8 din 27 decembrie 2010

Audierea rapoartelor ştiinţifice 22 decembrie 2010

Alegeri componenţei nominale a Consiliului Ştiinţific  10 noiembrie 2010

nr.7 din 05 octombrie 2010

nr.6 din 23 septembrie 2010

nr.5 din 08 iulie 2010

nr.4 din 21 iunie 2010

nr.3 din 08 iunie 2010

Alegeri directorului 14 mai 2010

nr.2 din  21 aprilie 2010

nr.1 din 16 ianuarie 2010

Наши партнеры