Componenţa

Lista membrilor Consiliului Ştiinţific al Institutului de Geologie și Seismologie al Universității de Stat din Moldova

           2023

1.         Nicoara Igor -   dr., directorul IGS, preşedinte al Consiliului Ştiinţific;

2.         Spian Cristina -  secretar ştiinţific al IGS, secretar al Consiliului Ştiinţific;

3.        Alcaz Vasile -   dr. hab. cercetător ştiinţific coordonator, membru al Consiliului Ştiinţific;

4.        Burtiev Raşid -  dr. hab. șef de laborator, Laboratorul de ”Seismologie”, membru al Consiliului Ştiinţific;

5.        Moraru Constantin -dr. hab. şef de laborator, Laboratorul de „Hidrogeologie”,membru al Consiliului Ştiinţific;

6.        Ciobotaru Valerian - dr. șef de laborator, Laboratorul ”Geologie regională” , membru al Consiliului Ştiinţific;

7.         Ghinsari Victoria -   dr., membru al Consiliului Ştiinţific;

8.         Stepanenco Nila -  dr. cercetător ştiinţific coordonator, membru al Consiliului Ştiinţific;

9.         Arnaut Nicolae -  dr. cercetător ştiinţific coordonator, membru al Consiliului Ştiinţific;

10.       Bolotin Oleg -  dr. cercetător ştiinţific coordonator, membru al Consiliului Ştiinţific;

11.       Botnaru Vitalie -  președintele Comitetului Sindical al IGS, membru al Consiliului Ştiinţific,

12.       Jalalite Ghene - cercetător ştiinţific, membru al Consiliului Ştiinţific;

13.       Bogdevici Oleg -  dr., Institutul de Chimie, membru al Consiliului Ştiinţific; 

14.       Sîrodoev Ghenadie -  dr. şef de laborator, Institutului de Ecologie și Geografie   , membru al Consiliului Ştiinţific;

Наши партнеры