Proiecte în derulare

Naționale (Program de Stat):

  1. Studii structurii geologice a teritoriului R.M. pentru valorificarea raţională a substanţelor minerale utile şi reducerii riscului seismic. 
    Durata: 2020-2023

Raport anul 2021.

Raport anul 2022

  1. Potenţialul Apelor Subterane: Argumentarea teoretică, Estimarea, Folosirea Diversificată şi schimbări posibile.
    Durata: 2020-2023

Raport anul 2021.

Raport anul 2022

Internaționale:

1)  Denumirea: “Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium” Consorțiul de evaluare rapidă a daunelor provocate de cutremure (REDACt)

Obiectiv General al proiectului:
Obiectivul global este imbunatatirea monitorizarii datelor si informatiilor despre mediu in zone transfrontaliere, a disponibilitatii si cooperarii in ceea ce priveste prevenirea dezastrelor, gestionarea si reducerea riscurilor seismice, prin dezvoltarea unui cadru de armonizare si cooperare, precum si a unui nou serviciu, bazat pe solutii inovatoare TIC (un sistem de evaluare rapida a dezastrelor in caz de cutremur; o aplicatie pentru smartphone; un centru educational) superioare practicii curente in domeniul pregatirii Raspunsului la Situatii de Urgenta pentru Cutremure.
Durata Proiectului: Data de început: 1 IULIE 2020 | Data de încheiere: 31 DECEMBRIE 2022

2)   Denumirea:Integrated Networks for Hazard Risk Management/Rețele integrate de management a riscului de hazard (HAZARM)”
Durata proiectului - 18 luni (iunie 2020 – decembrie 2021, prelungit iunie 2022).

3)    Denumirea: ”SIMONA - Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management”


Durata proiectului - iunie 2018-noiembrie 2021

Partenerii noștri