Proiecte realizate

Proiecte naționale: 

1) Proiect fundamental 15 817.02.10F - Condițiile de formare și estimarea regională a resurselor naturale ale apelor subterane (studiu de caz Republica Moldova). Termenul executării: 01.012014-31.12.2018.

2) Proiect aplicativ 15.817.02.11A Studii de sinteză privind structura geologică şi stratigrafia formaţiunilor sedimentare, a Republicii Moldova, cu scopul extinderii bazei de substanţe minerale utile autohtone. Terminul executării: 01.01.2015-31.12.2018.

3) Proiect aplicativ 15.817.02.13A. Cercetări ale acțiunilor și mișcărilor seismice asociate cutremurelor din zona Vrancea în scopul sporirii securității seismice a Republicii Moldova. Terminul executării: 01.01.2015-31.12.2018.

4) Proiect aplicativ 15.817.02.12A. Dezvoltarea metodelor şi sistemelor de monitorizare cu considerarea condiţiilor specifice ale zonei seismice Vrancea. Terminul executării: 01.01.2015-31.12.2018.
1. Proiect pentru tineri cercetători 16.80012.02.01F Studiul siturilor fosilifere miocene din cadrul Platformei Moldovenești și importanța lor stratigrafică. Terminul executării: 01.08.2016 - 31.12.2017.


Proiecte internaționale


1.    Proiect Multilateral. Reţea de siguranţă seismică în Bazinul Marii Negre ESNET/Black Sea Earthquake Safety Net(work) – ESNET. Termenul executării: 2012-2014.

 

2.    Proiect bilateral: Republica Moldova-Italia - Dezvoltarea şi aplicarea de metode statistice pentru caracteristica seriilor temporale ale cutremurelor de pământ si microseismelor, înregistrate în teritoriul Republicii Moldova. Termenul executării: 01.01.2013-31.12.2014.

3.    Proiect Multilateral: MONITOX (cod eMS BSB27) - „Rețea de cooperare interdisciplinară în Bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane și prevenirea expunerii populației”. Termenul executării - 20.09.2018-19.03.2021.
bannerMonitox

Partenerii noștri