Istoria Institutului incepe cu anul 1949, când a fost fondata Secţia Geologie in cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinte a fostei URSS, care s-a preocupat cu studierea structurii geologice şi a resursele minerale ale Republicii Moldova. In 1954 in cadrul acestei filiale a fost creată staţia seismică de baza "Chişinau", care a inceput investigarea regimului seismic al cutremurelor Carpatiene.

În 1958 Secţia de Geologie din cadrul Academiei de Ştiinte al fostei URSS, a fost reorganizata în Institutul de Geologie şi Resurse Minerale.

În 1967 în baza Institutului de Geologie si Resurse Minerale şi a staţiei seismice de baza "Chişinau", a fost fondat Institutul de Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinte, care a fost condus de N. Burghelea, doctor in geologie iar din 1970 de catre academicianul, doctor habilitat în ştiinţe geologice şi mineralogice A. V. Drumea. Actualmente Institutul de Geologie şi Seismologie activeaza sub conducerea d-lui Vasile Alcaz, doctor habilitat in geofizică. Conform Hotărârii Guvernului Nr1406 din 14.12.2005  Centrul Seismologie Experimentală a fost transmis Institutului de Geofizica si Geologie.

Centrul Seismologie Experimentală a fost transmis Institutului de Geofizica si Geologie

Data/ Ora

GMT

Magni
tuda
Lat. N Long. E

Adâncime

(km)

23.10.2021/09:47:00 3.3 45.61N 26.61E 129
15.10.2021/03:06:53 3.6 45.65N 26.52E 142
09.10.2021/09:48:37 3.0 45.58N 26.50E 9
Ati simtit cutremur pe teritoriul Republicii Moldova?
Buletinul institutului de Geologie și Seismologie

Colegiul de redacție

V. G. Alcaz, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice - redactor-şef,

I. N. Nicoara, doctor în științe geologo-mineralogice - redactor responsabil,

O. P. Bogdevici, doctor în ştiinţe geologico-mineralogice,

A. V. Kendzera, doctor în ştiinţe fizico-matematice,

V. Codrea, Prof., dr. în geologie,

Gh. Mărmureanu, Prof., dr. în geofizică,

O. N. Melniciuc, doctor habilitat în geografie,

N. A. Arnaut, doctor în geografie,

Gh. N. Sîrodoev, doctor în ştiinţe geologice şi mineralogice,

E. S. Isicico, colaborator ştiinţific,

V. N. Ghinsari, doctor în ştiinţe fizico-matematice.

 

Redactor tehnic: O.P. Cadocinicov.

Reguli pentru autori.

Versiunea electronică a lucrării poate fi transmise pe  e-mail redacţiei: [email protected][email protected]

 

Lucrările transmise vor fi evaluate conform procedurii peer-review (evaluarea de către doi referenți independenți a fiecărui articol) anonime și păstrarea materialelor recenziei de cel puțin 4 ani.

 

Forma recenziei pentru recenzenți anonimi.

Servicii

Servicii în domeniul Seismologiei

  • Microzonarea seismică a teritoriilor localităţilor urbane, terenurilor de construcţii de importanţă deosibită;
  • Determinarea seismicităţii terenurilor de construcţii, amplasate pe terenuri cu condiţii geotehnice complicate;
  • Recomandări în scopul minimizării influienţei exploiziilor în carierele industriale asupra construcţiilor;
  • Măsurări ale amplitudelor undelor seismice şi vibraţiilor de diferite provenenţe, localizaţia surselor lor;
  • Determinarea caracteristicilor dinamice ale construcţiilor de diferite categorii podurilor şi alt.

Laboratorul Acţiuni Seismice, 
persoana de contact dr.hab. Vasile ALCAZ tel: 72-36-08

Servicii în domeniul Geochimiei

  • Determinarea calităţii apelor minerale şi potabile prin metode standard;
  • Analiza compuşilor organici (pesticide, PCB, PAH) în diferite obiecte ale mediului ambiant: ape naturale, ape reziduale, soluri, sedimentări contemporane, plante produse agricole şi produse alimentare;
  • Identificarea substanţelor şi impurităţilor în diferite obiecte, prin cromatografie de gaze cu detector de masă;
  • Determinarea elementelor toxice (As, Se, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, Al, Mn, Fe) în diferite obiecte: ape naturale şi tehnologice, produse alimentare, produse agricole, soluri, depuneri din ape reziduale, metale şi aliaje.

 

Laboratorul de Geochimie "GEOLAB",

persoana de contact dr. Oleg BOGDEVICI tel: 73-90-81

Servicii în domeniul implementării noilor direcţii de utilizare a substanţiilor minerale utile.

persoana de contact dr. Oleg BOLOTIN tel: 73-96-36

Partenerii noștri