Istoria Institutului incepe cu anul 1949, când a fost fondata Secţia Geologie in cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinte a fostei URSS, care s-a preocupat cu studierea structurii geologice şi a resursele minerale ale Republicii Moldova. In 1954 in cadrul acestei filiale a fost creată staţia seismică de baza "Chişinau", care a inceput investigarea regimului seismic al cutremurelor Carpatiene.

În 1958 Secţia de Geologie din cadrul Academiei de Ştiinte al fostei URSS, a fost reorganizata în Institutul de Geologie şi Resurse Minerale.

În 1967 în baza Institutului de Geologie si Resurse Minerale şi a staţiei seismice de baza "Chişinau", a fost fondat Institutul de Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinte, care a fost condus de N. Burghelea, doctor in geologie iar din 1970 de catre academicianul, doctor habilitat în ştiinţe geologice şi mineralogice A. V. Drumea. În perioada anilor 2002-2016 Institutul de Geologie şi Seismologie a activat sub conducerea d-lui Vasile ALCAZ, doctor habilitat in geofizică. Conform Hotărârii Guvernului Nr1406 din 14.12.2005  Centrul Seismologie Experimentală a fost transmis Institutului de Geofizica si Geologie. Începând cu anul 2016 Institutul de Geologie și Seismologie activează sub conducerea D-lui Igor NICOARA, doctor în geologie. Începând cu anul 2018 IGS cum și alte instituții de cercetare au trecut din subordonarea Academiei de Științe în subordonarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (succesor Ministerul Educației și Cercetării), care la moment este fondatorul Institutului.

Începând cu anul 2023 Institutul de Geologie și Seismologie a devenit subdiviziune a Universitații de Stat din Moldova.

Centrul Seismologie Experimentală a fost transmis Institutului de Geologie și Seismologie

Data/ Ora

GMT

Magni
tuda
Lat. N Long. E

Adâncime

(km)

10.07.2024/05:44:02 3.6 45.51N 26.34E 130
23.06.2024/02:34:20 3.6 45.46N 26.37E 115
13.06.2024/04:00:55 3.6 45.62N 26.53E 133
Ați simțit cutremur pe teritoriul Republicii Moldova?
Buletinul institutului de Geologie și Seismologie

Colegiul de redacție

V. G. Alcaz, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice - redactor-şef,

I. N. Nicoara, doctor în științe geologo-mineralogice - redactor responsabil,

O. P. Bogdevici, doctor în ştiinţe geologico-mineralogice,

A. V. Kendzera, doctor în ştiinţe fizico-matematice,

V. Codrea, Prof., dr. în geologie,

Gh. Mărmureanu, Prof., dr. în geofizică,

N. A. Arnaut, doctor în geografie,

Gh. N. Sîrodoev, doctor în ştiinţe geologice şi mineralogice,

E. S. Isicico, colaborator ştiinţific,

V. N. Ghinsari, doctor în ştiinţe fizico-matematice.

 

Redactor tehnic: O.P. Cadocinicov.

Mai multe detalii:

Reguli pentru autori.

Versiunea electronică a lucrării poate fi transmise pe  e-mail redacţiei: [email protected][email protected]

 

Lucrările transmise vor fi evaluate conform procedurii peer-review (evaluarea de către doi referenți independenți a fiecărui articol) anonime și păstrarea materialelor recenziei de cel puțin 4 ani.

 

Forma recenziei pentru recenzenți anonimi.

Servicii

Servicii în domeniul Seismologiei

  • Microzonarea seismică a teritoriilor localităţilor urbane, terenurilor de construcţii de importanţă deosibită;
  • Determinarea seismicităţii terenurilor de construcţii, amplasate pe terenuri cu condiţii geotehnice complicate;
  • Recomandări în scopul minimizării influienţei exploiziilor în carierele industriale asupra construcţiilor;
  • Măsurări ale amplitudelor undelor seismice şi vibraţiilor de diferite provenenţe, localizaţia surselor lor;
  • Determinarea caracteristicilor dinamice ale construcţiilor de diferite categorii podurilor şi alt.

Laboratorul Acţiuni Seismice, 
persoana de contact dr.hab. Vasile ALCAZ tel: 72-36-08

Servicii în domeniul Geochimiei

  • Determinarea calităţii apelor minerale şi potabile prin metode standard;
  • Analiza compuşilor organici (pesticide, PCB, PAH) în diferite obiecte ale mediului ambiant: ape naturale, ape reziduale, soluri, sedimentări contemporane, plante produse agricole şi produse alimentare;
  • Identificarea substanţelor şi impurităţilor în diferite obiecte, prin cromatografie de gaze cu detector de masă;
  • Determinarea elementelor toxice (As, Se, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, Al, Mn, Fe) în diferite obiecte: ape naturale şi tehnologice, produse alimentare, produse agricole, soluri, depuneri din ape reziduale, metale şi aliaje.

 

Laboratorul de Geochimie "GEOLAB",

persoana de contact dr. Oleg BOGDEVICI tel: 73-90-81

Servicii în domeniul implementării noilor direcţii de utilizare a substanţiilor minerale utile.

persoana de contact dr. Oleg BOLOTIN tel: 73-96-36

Partenerii noștri