Conferința de presă consacrată finalizării proiectului transfrontalier “Integrated Networks for Hazard Risk Management - HAZARM”

15.07.2022

Institutul de Geologie și Seismologie vă invită să luați și să urmăriți evenimentul transmis online.

Care va avea loc pe data de 18.07.2022 la orele 11.00 în agenția de presă INFOTAG 

INFORMATII PROIECT

TITLU: Integrated Networks for Hazard Risk Management - HAZARM

 

SURSA DE FINANTARE: Uniunea Europeana, Ministerul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

 

PARTENERI:

Beneficiar principal: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iasi, Project Manager: Șef lucrări Alina Mihaela NICUȚA PRECUL

Beneficiar 1: Universitatea Tehnică a Moldovei, Chisinău, Project Manager: Conf.dr.ing. Livia NISTOR – LOPATENCO, Decan Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC)

BBeneficiar 2: Institutul de Geologie si Seismologie, Chisinau, Project Manager: Conf. Cercetator Dr. Igor NICOARĂ, DIRECTOR Institut de Geologie și Seismologie

 

OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI

Reducerea decalajului dintre România și Republica Moldova în sfera planificării acțiunilor în cazul situațiilor de urgență precum și în abordarea strategică a dezastrelor naturale, prin crearea unei rețele transfrontaliere de management a hazardelor la granița de Est a Uniunii Europene.

Obiective Specifice

             Acțiuni transfrontaliere comune de identificare a hazardelor naturale prin studierea incidenței hazardelor naturale, ținând cont de tipologiile specifice zonei țintă, Ungheni și de gradul de severitate a evenimentelor.

             Evaluare și cartografiere a riscului de hazard cu scopul implementării unui management eficient a dezastrelor printr-o abordare de la nivel Micro la Macro.

             Realizarea unui Ghid de Management a Riscului de Hazard care să cuprindă măsuri comune de prevenire, monitorizare, strategii de intervenție, cu scopul reducerii pierderilor de orice tip.

Categorie:
Partenerii noștri