De la Arhaic la Precambrian - Cariera de la Cosăuți: o secțiune geologică revizuită

pp. 5-17

Nicolae Anastasiu
Academia Română

https://doi.org/10.54326/1857-0046.21.1.01

PDF

Rezumat

Reexaminarea unei secțiuni din cariera de la Cosăuți, malul drept al văii Nistrului, prin analize petrografice și sedimentologice, ne-a permis observații noi privind compoziția mineralogică (analiza modală) a complexului magmatic, microstructurile și texturile rocilor asociate, dar și un examen microscopic al secvenței sedimentare (gresia de Cosăuți - Ordovician inferior). Complexul poligenetic (G), magmato-metamorfic (Arhaic-Proterozoic mediu), cu granitoide, gnaise, migmatite, xenolite este urmat de o secvență de tranziție (A) ce pare a fi o scoarță de alterare neevoluată. Au fost identificați mai mulți markeri genetici (cuarț, triclinicitatea feldspatului potasic, myrmekitele și pertitele, restitele, apatitul și zirconul). Cele trei entități sedimentare (B-C-D) considerate de vârstă Cryogenian inferior-mediu.(Rifean, Geru, 1987) constituie începutul secvenței depoziționale în Bazinul Nistrului (cu microconglomerate și gresii grosiere ce aparțin Membrului Olcedaev). Secvența reflectă o trecere de la un regim LST la un regim transgresiv TST, în care am reconstituit sedimentarea în ape de mică adâncime din spații deltaice sau litorale, cu faciesuri de canal, levee și faciesuri de câmpii litorale sau aluviale.

Cuvinte-cheie

Precambrian, Cosăuți, homoclin Moldav, granitoide, gresii

Partenerii noștri