Evaluarea eco-geochimică informativă a poluării stratului de sol din orașul Chișinău în perioada de vârf a activității industriale

pp. 33-40

Botnaru V.
Institutul de Oceanografie, Universitatea de Stat din Rio Grande, Brazilia

Mîrlean N.
Institutul de Oceanografie, Universitatea de Stat din Rio Grande, Brazilia

Quintana, G.C.R.
Institutul de Oceanografie, Universitatea de Stat din Rio Grande, Brazilia

https://doi.org/10.54326/1857-0046.21.1.04

PDF

Rezumat

A fost efectuată evaluarea retrospectivă a datelor privind poluarea cu metale a solurilor or. Chișinău în perioada de vârf a activității producției industriale la sfârșitul anilor 80 ai sec. XX. A fost constatată apropierea spectrelor geochimice în solurile de pe teritoriul întreprinderilor industriale și a instituțiilor educaționale. Analiza statistică a componentelor de bază denotă o diversitate a poluării cu metale pe teritoriile întreprinderilor industriale. Poluarea solurilor de pe teritoriile instituțiilor educaționale este cauzată de sectoarele locative și de transport. Lichidarea sectorului industrial divers, reprofilarea teritoriilor industriale și creșterea intensității fluxului de transport în oraș pe parcursul ultimilor 30 de ani, ar trebui să aibă ca rezultat la o schimbare semnificativă a structurii spațiale și a spectrului poluării în or. Chișinău

Cuvinte-cheie

ecologie, poluare, metale, urbanizare

 

Partenerii noștri