Generalizări privind geologia soclului cristalin din regiunea centrală a bazinului râului Nistru

pp.18-26

V.Ciobotaru

https://doi.org/10.54326/1857-0046.21.1.02

PDF

Rezumat

Lucrarea prezintă o încercare de a generaliza datele privind geologia soclului cristalin din regiunea de nord-est a Republicii Moldova (care coincide cu zona centrală a bazinului r. Nistru), acolo unde rocile Scutului Cristalin Ucrainean încep a fi acoperite cu formațiunile sedimentare ale cuverturii de platformă şi sunt accesibile unei cercetări directe. Studiul propus este unul de sinteză a datelor din arhivele instituțiilor geologice și a rezultatelor cartărilor geologice efectuate de un grup de cercetători, care au conlucrat împreună cu autorul acestui articol, începând cu etapele de proiectare, urmând cercetările pe teren și efectuarea analizelor de laborator şi încheind cu rezumatul datelor obţinute. Din acest punct de vedere, viziunea geologicăa autorului este una comună cu a colegilor din echipă – Anatol Zaharov, Galina Fedorenko, Vladimir Sergheev și Valentin Râborak.

Cuvinte-cheie

soclu cristalin, rocă metamorfică, ultrametamorfism, granitoid, migmatit, tectonit, metasomatit.

Partenerii noștri